TZ Brodarica – KrapanjTZ Brodarica – Krapanj
Forgot password?

Izjava o pristupačnosti web stranice

Turistička zajednica Krapanj-Brodarica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Turističke zajednice Krapanj- Brodarica koje se nalazi na adresi https://visit-krapanjbrodarica.com

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI 

Na stranici https://visit-krapanjbrodarica.com/ je dostupan One Click Accessibility aplikativni dodatak koji omogućuje poboljšanje pristupačnosti.
Mrežno sjedište https://visit-krapanjbrodarica.com/ ispunjava većinu zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku

 

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem
dio slika i datoteka nemaju prikladan tekstualni opis, a nisu logotipi (alt tekst)
pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
zbog implementacije značajke Google Tag Manager alata, iznimno je korišten noscript html tag

Turistička zajednica Krapanj-Brodarica radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020.  prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Turistička zajednica Krapanj – Brodarica .

Izjava je zadnji put preispitana 30. listopada 2020. Turistička zajednica Krapanj – Brodarica će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Krapanj – Brodarica. Sve upite i informacije u vezi pristupačnosti mrežnog sjedišta Turističke zajednice Krapanj-Brodarica korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:  info@visit-krapanjbrodarica.com ili poštom na adresu Ul. Krapanjskih Spužvara 1, 22010 Brodarica.

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb

Tel:01 4609 041
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Nacionalna oznaka sigurnosti

PROČITAJTE VIŠE

Skip to content