TZ Brodarica – KrapanjTZ Brodarica – Krapanj
Forgot password?

IZNAJMLJIVAČI

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te činjenici da Šibensko-kninska županija nije donijela odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, na našem području primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19)

Dvije sezone:

 • sezona  – 01.04.2020.-30.09.2020.
 • ostalo razdoblje – 01.01.2020.-31.03.2020.  i  01.10.2020.-31.12.2020.

 Turistička pristojba:

 • 10,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – u sezoni 
 • 7,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – ostalo razdoblje
 • 8,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) – u sezoni
 • 5,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) – ostalo razdoblje
 • 350,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu – paušal po krevetu
 • 500,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu
 • 200,00 kn – Smještaj na OPG-u – paušal po krevetu
 • 250,00 kn – Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu
 • 60,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za prvog člana
 • 60,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za drugog člana
 • 25,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za trećeg i svakog idućeg člana 
 • 10,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmora za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor kada turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju

Na navedene iznose primjenjuju se umanjenja i oslobođenja propisana Zakonom.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA U SKLADU ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

 

 

Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima ,mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.
Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji – Službi za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje.
Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

 

 1. U svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje vidljivo istaknuti njihovu kategoriju te cijenu najma, odnosno usluga koje se pružaju. Dakle imati standardiziranu ploču i vlastiti cjenik.
  Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama, a uz kune može biti i druga valuta.
 2. Knjiga Popis gostiju se više ne treba voditi jer popis postoji u sustavu E visitor

 

 1. Voditi evidenciju o prometu koja služi za izračun plaćanja članarine Tz-u.
 2. Za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa
  Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.
  Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.
  Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.
  Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici,ako plaćaju po noćenju boravišnu onda se navede iznos na računu.

 

 1. Na ulazu u zgradu, odnosno prostor gdje se pružaju usluge, vidljivo istaknuti naziv usluge (standardiziranu ploču) koja se nabavlja isključivo kod ovlaštenih proizvođača od strane Ministarstva turizma, kontakti su u nastavku:

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva (izvor: web stranica Ministarstva): 1. Tramax,Mažuranićevo šetalište 26,21000 Split, tel:021 548-808,Kordun – marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; prodaja-lav@kordun.hr 2. Jaguar d.o.o. Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; jaguarst6@gmail.com 3. Binar d.o.o. Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442; binar@st.htnet.hr 4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; reklame.mikic@gmail.com 5. Greis d.o.o. Most Raša b.b., 52223 Raša; tel: 052/875-022, 091/1852-287; tiskara.greis@gmail.com 6. Negras d.o.o. Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/422-508; negras@inet.hr Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Proizvođaču je potrebno poslati kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

 

 1. Utvrditi normative hrane, pića i napitaka, ukoliko uz usluge smještaja pružaju i usluge prehrane, te se pridržavati tih normativa.
 2. Iznajmljivač mora imati na ulaznim vratima apartmana nacrtan tlocrt apartmana sa označenim strelicama evakuacijskog puta.
 3. Iznajmljivač mora turiste prijaviti u sustav E visitor u roku 24 sata po dolasku. Moraju se prijaviti sve osobe kojima se pružaju usluge noćenja, te u roku 24 sata po odlasku odjaviti njihov boravak.


– 8.a) u slučaju kada iznajmljivači posluju s turističkom agencijom sa sjedištem ili poslovnicom na području Krapnja i Brodarice, prijavu i odjavu boravka turista može obaviti turistička agencija ako je tako uređeno ugovorom između agencije i iznajmljivača;


Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!

 

 1. Iznajmljivač mora imati u apartmanu izložen obrazac zabrane pružanja alkoholnih napitaka osobama mlađima od 18 godina, te obrazac podnošenja prigovora gosta

Obrasce zabrane i prigovora možete dobiti u Turističkoj zajednici.

 

 1. Platiti boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu (paušalna boravišna pristojba):

 2. Uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

 

 1. Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a koji regulira i izdavanje rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga za privatne iznajmljivače, na snazi su slijedeće izmjene:

 

„Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine, odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.), u roku od:

– dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.

– tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.

– četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.“

 

Drugim riječima, svi, koji su ishodili rješenje od Ureda za turizam prije 01.09.2007. imaju zakonski rok prilagodbe rješenja i to:

– dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000. (do 31.10.2020.)

– tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. (do 31.10.2021.)

– četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004. (do 31.10.2022.).

 

Turistička zajednica krapanj – brodarica tel. 022/350-612
ured državne uprave u šibensko-kninskoj županji, služba za gospodarstvo – tel. 022/ 224-600
državni inspektorat, ispostava šibenik – tel. 022/334-333 – fax 022/331-441
porezna uprava, ispostava šibenik (za članarinu tz) – tel. 022/209-500

Želite Vaš smještaj prikazati na našoj web stranici?

Ispinite online obrazac. Za sve ostale informacije nas kontaktirajte.

Podaci o vlasniku objekta

Podaci o objektu

* Fotografije za vašu smještajnu jedinicu, prijevode na strane jezike, pošaljite preko emaila ( smjestaj@visit-krapanjbrodarica.com ).

* Savjetujemo da Vam fotografije budu barem 800 - 1000px širine da se nebi narušio izgled web stranice isto kao i prezenacija vaše smještajne jedinice

* Kod velikih datoteka koje ne možete poslati direktno preko email-a koristite alate kao što su Jumbomail, WeTransfer ili Google drive koji Vam omogućuju slanje većih datoteka.

* Za bilo kakve nejasnoće i pitanja oko fotografija i prijevoda kontaktirajte nas.