TZ Brodarica – KrapanjTZ Brodarica – Krapanj
Forgot password?

IZNAJMLJIVAČI

Poštovani iznajmljivači,

osim osnovnih stvari koje iznajmljivač mora imati , a to su: rješenje o iznajmljivanju,cjenik,izdavanje računa,knjiga evidencije prometa,standardiziranu ploču s oznakom objekta,platiti paušal turističke pristojbe,porez i turističku članarinu,istaknut obrazac pisanog prigovora ako gost želi ispuniti ukoliko ima prigovor,evakuacijski plan,kutiju prve pomoći i poželjno vatrogasni aparat,al ne i obvezno,u nastavku su nova pravila o plaćanju za sezonu 2021 I važne informacije za goste kao I gdje se mogu testirati za povratak u svoju zemlju ukoliko je potrebno.

Člankom 2. Pravilnika o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (NN 64/21) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koristi za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti te se oslobađaju za 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

 Osim djelomičnog oslobođenja, temeljem Pravilnika o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (NN 64/21) za dio obveznika utvrđeni su kriteriji po kojima se ostvaruje u potpunosti oslobođenje plaćanja paušalne turističke pristojbe u 2021.

 Osobe koje ostvaruju potpuno oslobođenje su:

1. Osobe koje su utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 9. lipnja 2021.  ( u slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 9. lipnja 2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice) i

2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021. u odjavljenom smještaju. 

 Iznimno, za obveznike s potresom pogođenih područja pravo na potpuno oslobođenje plaćanja turističke pristojbe imaju: 

1. Vlasnici smještajnih objekata koji su zbog potresa u 2020. označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju ranije nepodmirenih obveza po osnovi turističke pristojbe veće od 20,00 kn. 

DODATNA NAPOMENA:  TZ ČLANARINA 2021

Članarina Tz u 2021 se plaća po ležaju,u iznosu od 22,50 kn po osnovnom ležaju,pomoćni se ne naplaćuju. Sve iznose i podatke o plaćanju imate u svom E visitor programu na početnoj stranici pod Obavijesti. Plaća se u tri rate,a krajnji rok za plaćanje je 30.9.2021. Poreznoj upravi podnosi se novi obrazac TZ 2 i to za 2021.g. jer se obrazac Tz 2 mora unaprijed predavati za tekuću godinu, znaći već sad morate predati obrazac za 2021.g. U obrazac upisujete puni iznos od 45,00 kn po ležaju i za pomoćne 22,50 kn po ležaju bez obzira što plaćate umanjeni iznos za 50%.

 

INFORMACIJE O UVJETIMA ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU

Stranica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sadrži informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, s obzirom na privremene zabrane, odnosno ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19 te tu možete pronaći sve relevantne podatke:
mup.gov.hr

PROJEKT SAFE STAY IN CROATIA

Uživanje u ljepotama i atrakcijama koje nudi Hrvatska od sada je lakše uz Safe stay in Croatia, nacionalnu oznaku sigurnosnih protokola u turizmu i ugostiteljstvu. Oznaka Safe stay in Croatia gostima omogućava lakše prepoznavanje destinacija, pružatelja smještaja, prijevoza, turističkih atrakcija i drugih dionika koji su usvojili nacionalne i svjetske standarde zdravstvene i higijenske zaštite.
safestayincroatia.hr

COVID-19 TESTIRANJE

Svi putnici koji prilikom povratka u svoju zemlju moraju predočiti negativan nalaz testa na Covid-19, testiranja mogu obaviti u Hrvatskoj. 

Testiranja su moguća na slijedećim lokacijama:

1.Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije – www.zzjz-sibenik.hr putem narudžbenice koja se šalje na narudzba.covid@zzjz-sibenik.hr, a sve informacije su na: +385 91 4341 208,adresa Matije Gupca 74,Šibenik (kod hitnog prijema OB Šibenik)

2. Poliklinika Analiza – info@mcanaliza.org ili na +385 21 688 888,adresa: Ante Šupuka 10,Šibenik,prizemlje City life shoping centra

3. Poliklinika Gemini – naručivanje je obavezno ranije od termina odlaska, a testiranje se vrši i subotom,info  na +385 22 342 005 ili +385 91 575 2626 ili na info@poliklinika-gemini.hr, adresa Stjepana Radića 137a Šibenik

4. Affidea Vita – naručivanje je obvezno na +385 22 312 644, poliklinika-vita@affidea.com, Matije Gupca 93,Šibenik

Testiranje je moguće i u blizini putničkog terminala Zračne luke Split:
split-airport.hr

INFORMACIJE O UVJETIMA PRELASKA GRANICA ZEMALJA ČLANICA EU

Službena web stranica Europske unije i mobilna aplikacija Re-open EU pruža pregled informacija o postojećim ograničenjima te zahtjevima u pogledu karantene i testiranja za putnike. Informacije se često ažuriraju i dostupne su na 24 jezika, a uključuju i informacije o epidemiološkoj situaciji u europskim zemljama na temelju podataka Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).
reopen.europa.eu
Re-open EU, Google Play
‎Re-open EU, App Store

 INFORMACIJE O KORONAVIRUSU U HRVATSKOJ

Službena stranica Vlade Republike Hrvatske za informacije o koronavirusu:
koronavirus.hr

ENTER CROATIA

S ciljem olakšavanja prelaska granice Republike Hrvatske stvorena je posebna web  stranica na kojoj se nalazi online obrazac u koji se upisuju svi podaci koji su traženi u procesu prelaska granice te uz jednostavno predočenje osobne iskaznice ili putovnice policajcu na granici je cjelokupna procedura na granici svedena na vremenski minimum.
entercroatia.mup.hr

Za  sve moguće nejasnoće vezane za obveze  plaćanja i za sve informacije slobodno se obratite uredu Turističke zajednice 

Vaša TZ Krapanj-Brodarica

VISINA GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA ČLANARINE KOJU PLAĆAJU OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ILI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU 2020/2021

 

Preuzmi dokument

ČLANARINA TZ 2020- 2021 OBAVIJEST

ČLANARINA

Poštovani iznajmljivači,

ovime vas obavještavamo kako je od ponedjeljka 3. kolovoza 2020. unutar sustava eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20)  i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20).

Podsjećamo kako je od 1. siječnja  2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.

 

Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2019. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina. Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

 

Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.

 

Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

 

Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun te podatke dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor.

 

Nadalje, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu eVisitor, putem sustava eVisitor na osnovi podataka Porezne uprave, obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznosu zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

U slučaju da obveznik i/ili Porezna uprava bude imala pitanja vezana uz broj kreveta usmjerit će komunikaciju pojedinačno prema nadležnoj turističkoj zajednici. S obzirom da se zaduženje temelji na podacima iz sustava eVisitor u slučaju pogrešno unesenih podataka o kapacitetima odnosno obvezniku može doći do odstupanja od stvarnog stanja pa vas u navedenom slučaju molimo da svaki takav upit detaljno provjerite te izvršite potrebne ispravke kako bi podaci u eVisitoru u potpunosti bili usklađeni s podacima iz rješenja odnosno podacima koje porezna uprava vodi a temelju OIB sustava.

Kako bi se što kvalitetnije i ažurnije ispravile možebitne pogreške, u slučaju kada se obveznik javi ispostavi Porezne uprave te prijavi zaduženje članarine u pogrešnom iznosu nadležni službenici Porezne uprave tražit će od poreznog obveznika rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u, te na temelju navedenog rješenja, ponovno utvrditi godišnji iznos članarine i uočenu pogrešku upisati u posebnu tablicu koja će se na dnevnoj razini dostavljati nadležnoj turističkoj zajednici putem emaila.

U slučaju kada se obveznik javi nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici  te prijavi zaduženje članarine u pogrešnom iznosu, turističke zajednice će odgovoriti obveznicima na upite i napraviti će izmjene u eVisitoru, a ako to nije moguće koristit će se uobičajeni način eskalacije.

Isto tako napominjemo kako je obračun vidljiv samo obveznicima, a ne i turističkim zajednicama.

U svojim programima unutar E visitora imate i knjigu evidencije prometa koju možete online ispunjavati,isto tako postoji novi obrazac za ispunjavanje podataka o članarine koji se predaje Poreznoj upravi.

Završno, obavještavamo vas kako su o predmetnom upoznate sve područne ispostave Porezne uprave.

 

 

 

 

 

 

PAUŠAL BORAVIŠNE PRISTOJBE 

nastavno na dopis od 17. srpnja 2020. u kojem smo vas obavijestili i pokretanju obračuna godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za 2020., u nastavku vas obavještavamo o promjeni vezano za predmetni obračun.

Obavještavamo Vas kako je dana 31. srpnja 2020. pokrenut obračun prvog obroka predmetnog paušala čije je dospijeće 31. srpnja 2020. za sve pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu bez obzira da li je kod istih evidentirano noćenje u 2020.

Također, bitno je istaknuti i to da je predmetni obračun prvog obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe pokrenut i za obveznike koji su ishodili rješenje o prestanku pružanja usluga smještaja u domaćinstvu u 2020. kao i za one koji su smanjivali kapacitet u smještajnim objektima s obzirom da od 1. siječnja 2020. više nije na snazi Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (NN 92/09 i 110/16).

O daljnjim koracima vezanim za obračun preostala dva obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe čije je dospijeće 31. kolovoza i 30. rujna 2020., bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Sve informacije i nove zakone te pravilnike možete vidjeti na stranicama Ministarstva turizma.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

 

TZ Krapanj-Brodarica

Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19) te činjenici da Šibensko-kninska županija nije donijela odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, na našem području primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19)

Dvije sezone:

 • sezona  – 01.04.2020.-30.09.2020.
 • ostalo razdoblje – 01.01.2020.-31.03.2020.  i  01.10.2020.-31.12.2020.

 Turistička pristojba:

 • 10,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – u sezoni 
 • 7,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi – ostalo razdoblje
 • 8,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) – u sezoni
 • 5,00 kn – Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) – ostalo razdoblje
 • 350,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu – paušal po krevetu
 • 500,00 kn – Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu
 • 200,00 kn – Smještaj na OPG-u – paušal po krevetu
 • 250,00 kn – Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu
 • 60,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za prvog člana
 • 60,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za drugog člana
 • 25,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za trećeg i svakog idućeg člana 
 • 10,00 kn – Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmora za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor kada turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju

Na navedene iznose primjenjuju se umanjenja i oslobođenja propisana Zakonom.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA U SKLADU ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

 

 

Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima ,mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.
Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji – Službi za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje.
Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

 

 1. U svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje vidljivo istaknuti njihovu kategoriju te cijenu najma, odnosno usluga koje se pružaju. Dakle imati standardiziranu ploču i vlastiti cjenik.
  Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama, a uz kune može biti i druga valuta.
 2. Knjiga Popis gostiju se više ne treba voditi jer popis postoji u sustavu E visitor

 

 1. Voditi evidenciju o prometu koja služi za izračun plaćanja članarine Tz-u.
 2. Za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa
  Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.
  Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.
  Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.
  Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici,ako plaćaju po noćenju boravišnu onda se navede iznos na računu.

 

 1. Na ulazu u zgradu, odnosno prostor gdje se pružaju usluge, vidljivo istaknuti naziv usluge (standardiziranu ploču) koja se nabavlja isključivo kod ovlaštenih proizvođača od strane Ministarstva turizma, kontakti su u nastavku:

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva (izvor: web stranica Ministarstva): 1. Tramax,Mažuranićevo šetalište 26,21000 Split, tel:021 548-808,Kordun – marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; prodaja-lav@kordun.hr 2. Jaguar d.o.o. Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; jaguarst6@gmail.com 3. Binar d.o.o. Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442; binar@st.htnet.hr 4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; reklame.mikic@gmail.com 5. Greis d.o.o. Most Raša b.b., 52223 Raša; tel: 052/875-022, 091/1852-287; tiskara.greis@gmail.com 6. Negras d.o.o. Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/422-508; negras@inet.hr Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče. Proizvođaču je potrebno poslati kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.

 

 1. Utvrditi normative hrane, pića i napitaka, ukoliko uz usluge smještaja pružaju i usluge prehrane, te se pridržavati tih normativa.
 2. Iznajmljivač mora imati na ulaznim vratima apartmana nacrtan tlocrt apartmana sa označenim strelicama evakuacijskog puta.
 3. Iznajmljivač mora turiste prijaviti u sustav E visitor u roku 24 sata po dolasku. Moraju se prijaviti sve osobe kojima se pružaju usluge noćenja, te u roku 24 sata po odlasku odjaviti njihov boravak.


– 8.a) u slučaju kada iznajmljivači posluju s turističkom agencijom sa sjedištem ili poslovnicom na području Krapnja i Brodarice, prijavu i odjavu boravka turista može obaviti turistička agencija ako je tako uređeno ugovorom između agencije i iznajmljivača;


Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!

 

 1. Iznajmljivač mora imati u apartmanu izložen obrazac zabrane pružanja alkoholnih napitaka osobama mlađima od 18 godina, te obrazac podnošenja prigovora gosta

Obrasce zabrane i prigovora možete dobiti u Turističkoj zajednici.

 

 1. Platiti boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu (paušalna boravišna pristojba):

 2. Uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

 

 1. Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a koji regulira i izdavanje rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga za privatne iznajmljivače, na snazi su slijedeće izmjene:

 

„Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine, odnosno prije stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.), u roku od:

– dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.

– tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.

– četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.“

 

Drugim riječima, svi, koji su ishodili rješenje od Ureda za turizam prije 01.09.2007. imaju zakonski rok prilagodbe rješenja i to:

– dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000. (do 31.10.2020.)

– tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. (do 31.10.2021.)

– četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004. (do 31.10.2022.).

 

Turistička zajednica krapanj – brodarica tel. 022/350-612
ured državne uprave u šibensko-kninskoj županji, služba za gospodarstvo – tel. 022/ 224-600
državni inspektorat, ispostava šibenik – tel. 022/334-333 – fax 022/331-441
porezna uprava, ispostava šibenik (za članarinu tz) – tel. 022/209-500

Želite Vaš smještaj prikazati na našoj web stranici?

Ispinite online obrazac. Za sve ostale informacije nas kontaktirajte.

[contact-form-7 id=”676″ title=”Contact form 2″]

Nacionalna oznaka sigurnosti

PROČITAJTE VIŠE

Skip to content