Předseda TZ Krapanj Brodarica Josko Bačelić pro všechny místní zúčastněné strany a partnery týmu EU, ve spolupráci se zástupci úřadu v parlamentu Ms. EU Ivana Maletić, a s panem Mark Curavić (původně z Krapanj-Brodarice, dosavadní výkonný ředitel Odboru kosmických studií Evropské komise a bývalý šéf podniku sociální ekonomiky), uspořádal návštěvu místní delegace odborníků Evropského parlamentu a Komise EU. Dvoudenní pracovní návštěva byla organizována jako součást programu Visitors.

Zvláště důležitá a přínosná část dvoudenní pracovní návštěvy zdůraznila pracovní setkání a přednášky různých odborníků z Evropské komise, která pořádá cílené přednášky a interaktivní komunikaci v oblasti financování podnikání, cestovního ruchu, sociální podnikání, ochrany životního prostředí, infrastruktury, atd.
Delegaci tvořili zástupci místní komunity a Brodarice Krapanja tj. Turistické sdružení, místních komisí, občanských sdružení, podnikatelů, EU-projektového týmu a přispěvatelé do rozvoje místních projektů a dalších zúčastněných stran Brodarica a Krapanj.

Mr. Marko Curavic, vedoucí Evropské komise s rozsáhlými zkušenostmi (Stanford, národní banky, Světová banka, IFC, Komise EU), který dříve pracoval v oblasti podpory financování a rozvoje podnikání a sociálních podniků, je zejména velký fanoušek svého rodného města Brodarica a ostrova Krapanj, takže tato návštěva, měla zvláštní zajímavý a emocionální charakter, a přednášející z Evropské komise získal zajímavý a netradiční suvenýr, rafinovanou Krapanjskou mořskou houbu.

Mr. Marko Curavić poskytl velmi zajímavou a podnětnou přednášku účastníkům a poukázal na pokyny pro rozvoj místních projektů s cílem zvýšit veřejný místní cestovní ruch a další infrastruktury pro podnikání, růst zaměstnanosti a podnikání v místní komunitě, atd .. Ocenil nadšení a práci lidí z komunity pro podporu místního rozvoje a Koncepty projektů účastníků a vyjádřil upřímnou touhu a ochotu pomáhat místní komunitě Krapanj a Brodarica v pokroku a jejím dalším rozvoji.

Brusel očekává, pro všechny členské státy EU včetně chorvatska od příslušných místních samospráv (měst, krajů) a ministerstev, podporu, podněty a pomoc pro rozvoj malých místních komunit a jejich periférií, k vyrovnávání růstu a zvyšování úrovně infrastruktury a ekonomického rozvoje i mimo oblasti města, vedoucí k novému zaměstnávání a snížení současného tlaku na městská centra.

S přáním, že ve velmi blízké budoucnosti budeme svědky celkového pokroku naší místní komunity a tím i města Šibenik a kraje Šibenik-Knin, jsme si stanovili laťku velmi vysoko a doufáme, že naše rozvojové projekty, budou snadno dosažitelné s pomocí našeho města Šibenik a fondů EU, zvláště významná je iniciativa vývoj „pobřeží“ a „Mostun Bodarica – Krapanj“, což by umožnilo nová atraktivní místa, nové zaměstnávání mládeže, posílení podnikání a cestovního ruchu, jakož i snížení současné vysoké sezónnosti cestovního ruchu, příjmů cestovního ruchu a zaměstnanosti, zdůraznil zástupce místních zainteresovaných stran Brodarica a Krapanj.

Místní subjekty Brodarica a Krapanj nechtějí čekat na plány pro příštích 20 let, které mají upravit a civilizovat pobřežní pás v závislosti na dalším rozvoji cestovního ruchu a zaměstnanosti, jež plánují s městem Šibenik a krajem i za pomoci finančních prostředků EU a příslušných ministerstev,chceme pohnout s realizací společně a navržené nové pobřežní projekty (přístavy, pláže, sportovní zařízení a krásné veřejné prostory) realizovat. Konečným cílem je podstatně lepší životní a pracovní podmínky obyvatelstva a zvyšování turistické destinace do další úrovně. Brodarica je důležitý jižní vstup do města Šibenik a velikost a rozsah zaslouží skutečný boom infrastruktury aby se z hlediska organizace stala součástí města. Krapanj je vzácný, unikátní ostrovní klenot, ale stále se spoustou nevyřešených a zděděných problémů a tým EU zdůraznil mnoho hodnotných míst, které jsou nyní opuštěné a zničené ačkoli představují kulturní hodnotu a památku starého způsobu ostrovního života (Stara Gusterna, Bratska škola, stare crkve itd.) Prostřednictvím projektových záměrů, které zhodnotil místní tým EU, všechny tyto lokace jsou speciálně označeny a budou jako samostatné menší projekty žádat o finanční prostředky EU fondů.

Předseda TZ Josko Bačelić a vedoucí projektového týmu EU jménem delegace poděkovali všem, kteří pomohli k úspěchu pracovní návštěvy zejména chorvatské zástupkyni v EU parlamentu paní Ivaně Maletić a panu. Marku Curaviću, jehož osobní závazek dal zvláštní označení této návštěvě.

Také poděkovali všichni účastníci vedoucí kanceláře IM, Ms. Andrei Vodanović, která podle názoru všech účastníků společně, byla vlastně nejlepším možným koordinátorem všech činností a bezchybný průvodce delegace při návštěvě po celou dobu, a všem přednášejícím a ostatním, kteří se podíleli na realizaci této cenné pracovní návštěvy.

Dalším krokem je přeměnit vyhodnocené – vybrané nápady do konkrétních projektů, odhad nákladů a aplikace finančních prostředků z fondů, ve spolupráci s příslušnými úřady města Šibenik, krajů a ministerstev a externími partnery. Větší projekty (jako je plánování pobřežní oblasti Brodarica a Krapanja) budou zvlášt segmentovány a rozpočtovány v příštích letech a postupně zajistit domácí složku ve spolufinancování. Místní složka plánuje zajistit projekt v menší míře z místních rozpočtů (město a kraj) a ze zvláštního fondu na spolufinancování místních složek. Město Šibenik jako příslušná místní správa podporuje rozvoj iniciativ a zejména uspořádání pobřežního pásma a bude přímo poskytovat technickou pomoc a bude poskytovat pomoc pro výběrová řízení EU a obecně pomoc. Z místních občanů i primátor města Šibenik dr. Željko Burić má velký zájem při zřizování projektu Brodarica a Krapanj jako jižní vstup do města Šibenik a při prezentaci projektu nové pláže Brodarica veřejně slíbil prezidentu TZ Josko Bačeliću, členům MO a shromážděným vesničanům, veškerou potřebnou pomoc města a městských služeb v postupném rozvoji měst Brodarica a Krapanj, zejména na pobřeží a pobřežních oblastí, a předložil jasné oficiální stanovisko, že regulace všech pláží Brodarica na bývalém „brodskom rezalištu“ je počátek kompletní upravy celého pobřeží Brodarice, která dodá nové hodnoty Brodarici a městu Šibeniku.

Tyto plány plně zapadjí do nové vize turistického města Šibenik obklopeného navzájem propojenými pobřežními stezkami, plážemi a spostou zajímavých nových společenských a obchodních zařízení.

Galerie návštěvy Bruselské komunity Brodarice a Krapanja ,TJ., místních odborů , občanských představitelů, podnikatelů, EU-projektový tým a přispěvatelů do rozvoje místních projektů a dalších zúčastněných stran Brodarica a Krapanj.