TZ Brodarica – KrapanjTZ Brodarica – Krapanj
Forgot password?

Podmořské houbařství

Historie houbařství

Krapjany koncem 17. století naučil sbírat a čistit mořské houby bratr Anthony, který přišel z Kréty.Nejprve lovili harpunami z lodí a potápěli se do hloubky 16m. V polovině 19. století měli 40 těchto lodí a v roce 1893 na výlov mořských hub zavedli první potápěčský přístroj – měkký skafandr a těžké potápěčské vybavení.

Rybářské družstvo z Trstu které podporovala Námořní vláda v Trstu ,koupilo tento přístroj a předalo ho podnikateli Josipu Juriću.To houbařství se přetvořilo ve velmi lukrativní hospodářské odvětví.Krapljanski houbaři v roce 1911 se 16 ti potápěči, 6 ti přístroji na potápění a 30 ti loděmi, založili sdružení pro podmořské houbařství. Po první světové válce obdrželi finanční podporu na obnovu Houbařství od Námořní správy a tak v roce 1930 v Krapnju začala pracovat malá dílna na zpracování mořských hub.

V roce 1947 založili společnost Houbař v jehož rámci v roce 1953 je zřízena velká rafinerie hub.V roce 1956 krapljanski Houbaři a rybářská družstva ze Zlarina, Žirja a Jezera odešeli s 30 ti potápěči a 14 ti čluny lovit houby podél pobřeží Egypta a Libije.

Krapljanski houbaři s výlovem hub, jako vynikající potápěči, rozvíjeli a pracovali i na odstranění potopených lodí a na vybudování a opravování přístavních a podmořský zařízení.

O houbě

Podmořská houba je nejjednodušší mnohobuněčný organismus, který roste v koloniích od nejmenší hloubky ke stovkám metrů.Kromě několika odrůd domácí houby,která má svou užitnou hodnotu, v moři žije i mnoho dalších druhů hub. Pouze jedna varianta žije ve sladké vodě.

Domácí mořská houba je velmi citlivá a vyžaduje zcela určité životní podmínky; vyžaduje teplé, slané, klidné a zcela čisté moře. Nejkvalitnější exempláře se nacházejí v hloubce 15 – 45 metrů. Houby jsou filtrát mořské vody. Oni neúnavným filtrováním čistí moře od polorozpadlých zbytků mrtvých organismů které jim slouží jako potrava. Množí se pohlavně, oplodněním vajíčka spermií,načež se vyvinou larvy které nějakou dobu putují po moři dokud se nepřichytí k tvrdému povrchu a vegetativní cestou rašením, se tak rozrostou do kolonie.

Po vyčištění a odstranění všech měkčích částí , zůstává skelet hnědé barvy který se skládá z jemných a elastických spongilskýh vláken ve složení bílkovinné zrohovatělé látky. Spongin je složen ze 14% jódu a gram suché houby obsahuje takové množství samotného jodu, jako ve 130 ti litrech mořské vody.

Potápění

Krapljanjski houbaři přežili různé krize vzhledem k nedostatku lovných terénů, zejména v době, kdy se lov hub provádí pomocí potápěčských přístrojů a motorových lodí. Nejlepší houby se mohou najít jen na pevném a tvrdém pobřežním dně v některých místech. Motorizované čluny a potápěčské vybavení rychle vyčerpaly dostupné zásoby, takže houbaři jsou teď nuceni hledat hlouběji.

Potápění s těžkou technikou bylo bezpečnější, a tým se skládal ze dvou potápěčů a několika asistentů. Potápěči se střídavě potápěli do moře vzhledem k nízkému tlaku kompresorů (12 atm, 300 litrů),které měli na lodích. Jednou denně se spouštěli do hloubek větších než 40 metrů.Od té doby do dnes lidé z Krapljani rozvinuli podmořské houbaření a potápění k dokonalosti.

Krapljanski houbaři patří k několika málo potápěčům kteří skončí v hyperbarické komoře a intenzivně každý den pobývají 3-8 hodin na moři a dělají velmi těžkou fyzickou práci. Také mohou provést až 5 po sobě jdoucích skoků v jeden den do velké hloubky, pokud není ohrožen jejich život.

Zkušenosti, koordinace a velká odvaha Krapljanskih potápěčů jsou důvod, že byli mezi prvními z potápěčských týmů firmy na záchranu vlečných plavidel (později „Brodospas“), které během druhé světové války skončily na mořském dně.

Krapanjski potápěč Federik Tanfara proslul v minulém století v běžném obleku pro potápění, když se ponořil do hloubky 104 m pouze dechem, o čemž psaly některé ze světových novin. Dnes v malém muzeu ostrovního hotelu můžete vidět staré potápěčské výstroje.

Výlov houby

Je nedílnou součástí jejich práce, která poskytuje určité množství a kvalitu houby.Houby se sklízejí do sáčků ze síťoviny které potápěč nosí s sebou, pak se rozloží na palubu lodi a vystaví slunci, a na konci dne se vracejí do stejných pytlíků ze síťoviny a v nich se šlapou a během noci promyjí v moři zavěšené z boku lodi. Houba musí být úplně zbavena měkkých částí kterou je potažena. V dopoledních hodinách jsou houby zhutněny do jutových pytlů, ve kterých zůstávají do návratu na základnu.

Výlov hub obvykle trvá asi šest měsíců, od dubna do října. První výjezd na moře se využívá na trénink a testování zařízení a odstraňování závad. Jeden měsíc výlovu „vijaž“ trvá 20 dní a zbývajících 10 dní v měsíci se používá k sušení a prvnímu normování a třídění houb. Výlovy hub mohou být v přírodních mateřských kolonijích nebo na pěstebních plantážích hub.

Zpracování hub

Zpracování hub je složitý úkol, jehož kvalita je především určena prvním ošetřením houby,ihned po výlovu z moře. V případě, že práce byla polovičatá, pak další průběh zpracování je obtížný s horší kvalitou a škodami. Po příjezdu z výlovu, tým musí z úlovku na prvním místě provést „hrubé“ třídění a vidět,jak velkou hodnotu má výlov. Pak jsou houby tříděny podle velikosti, struktury a jemnosti, která by mohla určit vhodný průběh zpracování.Potom se čistí větší vápencové povlaky od šneků a ulit.,, Stříhají se “, a pak se vloží přímo do zpracovatelského procesu, který se skládá z namáčení a máchání v několika slabých roztocích s velkým množstvím vody. Kromě znalosti vzorců a formulí, je potřebná velká zkušenost a cit pro houby. Po zpracování se houby znovu třídí, vysuší se a připraví na tržiště. Trh hledá hlavně pěkné a kompletně zpracované houby, které jsou měkké ,žluté barvy ,bez vápencových povlaků a prachu, a ze zcela neutralizovaným vlivem od roztoků, kterým byly vystaveny. K některým účelům je dostatečné projít jen částí procesu.

Nacionalna oznaka sigurnosti

PROČITAJTE VIŠE

Skip to content